פרופיל החברה

 

  חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשליטת אלי להב (53.4%).

   תחומי העיסוק של החברה: 

    נכסי נדל"ן מניבים -   

    אחזקה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים בגרמניה.

    אנרגיה ירוקה מתחדשת - 
    יזום, הקמה, אחזקה וניהול של מערכות פוטו וולטאיות בישראל.