המערכות שלנו

כחלק ממדיניות החברה, ומתוך הבנת המשמעות הרבה של אחריות סביבתית, חברת להב אל.אר קיבלה החלטה אסטרטגית להשתלב בכלכלה הירוקה בישראל תוך שהיא מזהה את הפוטנציאל הכלכלי הרב שבתחום.

החל מינואר 2012, פועלת החברה בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל, בדגש על תחום האנרגיה הסולארית. פעילות החברה בתחום האנרגיה מרוכזת תחת חברת להב הרים ירוקים בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה.

בבעלות החברה 196 מתקנים קיימים לייצור חשמל באמצעות מתקנים פוטו וולטאים קטנים (לייצור חשמל עד להספק של כ- 50 / 55 קילוואט) בהספק מותקן של כ- 10.2 מגה.
המתקנים שבבעלות החברה פזורים בפריסה הארצית, ומרביתם מותקנים על גבי גגות מבנים שבבעלות ו/או מוחכרים לרשויות מקומיות.
הסכמי השכירות מול הרשויות המקומיות הנם לתקופה של 20 שנים.
החשמל המיוצר במתקנים נמכר לחברת החשמל בישראל בתעריף מועדף קבוע במשך 20 שנה, צמוד למדד, על פי הסכמים ארוכי טווח (עם גיבוי מדינה המופק לתקופה של 20 שנה).

בשים לב למערכת ההסכמית הנ"ל, ולטכנולוגיה המתקדמת והאמינה לאורך שנים רבות, אף מעבר לתקופה של 20 שנה, ובהתחשב בתחזוקת המערכות הזולה, לצד מימון בנקאי נח, ברי כי ההשקעה במערכות הפוטו- וולטאי משקפת השקעה בטוחה באפיק סולידי המניב באופו יחסי תשואה גבוהה על ההון העצמי המושקע.

בנוסף, ללהב הרים ירוקים, באמצעות חברת הבת - נובה סולאר בע"מ, ישנם גם מספר פרויקטים הנמצאים נכון למועד זה בשלבים שונים של ייזום, להקמתם של מתקנים פוטו וולטאים בינוניים (לייצור חשמל בהספק של מעל 50 קילוואט), אם כי נכון למועד זה אין כל וודאות כי פעולות היזמות אכן יבשילו והפרויקטים בייזום אכן יוקמו.


שם הפרויקט

הבעלים בנכס עליו מוקם הפרויקט (המשכיר)

כמות הגגות לגביהם קיים אישור תעריף / גובה התעריף למועד פרסום הדוח

מספר הגגות עליהם קיימים מתקנים

סה"כ הספק ייצור החשמל המותקן בגין המתקנים למועד פרסום הדוח (**)

הערות נוספות

ביאקולוג'יק יזמות וביאקולוג'יק סולאר

"פרויקט הרצליה"

עריית הרצליה

7 גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

1 גג / 1.58 אג' לקוו"ט

8

כ- 436 קווט"ש

"פרויקט חולון"

עיריית חולון

14 גגות/ 158 אג' לקוו"ט

2 גגות /92.03 אג' לקוו"ט

16

כ- 792 קווט"ש

 

"פרויקט כסרא"

מועצה מקומית כסרא

3 גגות/ 158 אג' לקוו"ט

2 גגות /92.03 אג' לקוו"ט

5

כ- 256 קווט"ש

(1)

"פרויקט משגב"

מועצה אזורית משגב

10 גגות/ 158 אג' לקוו"ט

1 גג /92.03 אג' לקוו"ט

11

כ- 571 קווט"ש

 

"פרויקט עירון"

מועצה אזורית עירון

6 גגות/ 158 אג' לקוו"ט

1 גג /65 אג' לקוו"ט

7

כ- 371 קווט"ש

 

"פרויקט רמת ישי "

מועצה מקומית רמת ישי

4 גגות/ 158 אג' לקוו"ט

4

כ-219 קווט"ש

"פרויקט בני ברק"

עיריית בני ברק

18 גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

2 גגות /65 אג' לקוו"ט

20

כ- 1,031 קווט"ש

(1)

"פרויקט בסמ"ה"

מועצה מקומית בסמ"ה

4 גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

4

כ- 221 קווט"ש

 

"פרויקט חדרה"

עיריית חדרה

7 גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

7

כ- 322 קווט"ש

(1)

"פרויקט נהריה"

עיריית נהריה

9 גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

2 גגות /65 אג' לקוו"ט

11

כ- 605 קווט"ש

 

"פרויקט צפת"

עיריית צפת

7 גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

7

כ- 355 קווט"ש

(1)

"פרויקט ק. שמונה"

עיריית ק. שמונה

10גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

1 גג /65 אג' לקוו"ט

11

כ- 591 קווט"ש

(1)

"פרויקט רחובות"

עיריית רחובות

21 גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

21

כ- 1,062 קווט"ש

 

"פרויקט פרטיים

שונים

25 גגות/ 158 אג' לקוו"ט

1 גג /92.03 אג' לקוו"ט

26

כ- 1,333 קווט"ש

 

הרים ירוקים יקנעם בע"מ

"פרויקט יקנעם"

עריית יקנעם

6 גגות/ 158.49 אג' לקוו"ט

6

כ- 315 קווט"ש

"פרויקט מזכרת בתיה"

מועצה מקומית מזכרת בתיה

4 גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

4

כ- 196 קווט"ש

 

"פרויקט חוף אשקלון"

מועצה אזורית חוף אשקלון

2 גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

גג אחד/ 65.7 א"ג לקוו"ט

3

כ- 153 קווט"ש

(1)

"פרויקט אלעד"

עריית אלעד

6 גגות/ 65.7 אג' לקוו"ט

6

כ- 313 קווט"ש

 

"פרויקט סופה"

קיבוץ סופה

1 גגות/ 158.49 אג' לקוו"ט

1

כ- 54 קווט"ש

 

"פרויקט חצור"

מקשלי בע"מ

1 גגות/ 158.49 אג' לקוו"ט

1

כ-54 קווט"ש

"פרויקט ביתר עילית"

עיריית ביתר עילית

7 גגות/ 65.7 אג' לקוו"ט

7

כ- 365 קווט"ש

(1)

"פרויקט ירוחם"

ישיבת הסדר ירוחם

1 גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

1

כ- 55 קווט"ש

 

נובה סולאר יקנעם בע"מ

"פרויקט חוף כרמל"

מועצה מקומית חוף הכרמל

4 גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

1 גג/ 65.7 אג' לקוו"ט

5

כ- 263 קווט"ש

 

"פרויקט מעלות תרשיחא"

עריית מעלות תרשיחא

4 גגות/ 92.03 אג' לקוו"ט

4

כ- 156 קווט"ש

 

סה"כ

   

196

כ-10.2 מגה

 
 

מידע נוסף אודות הפרויקטים ניתן למצוא בתשקיף המדף של חברת להב אל. אר המצוי באתר החברה
ובאתר הרשות לניירות ערך.
עדכונים שונים ניתן למצוא בדיווחים השוטפים לבורסה באתר החברה ובאתר הרשות לניירות ערך.