דוחות כספיים

דו"ח תקופתי – רבעון 3 שנת 2018
לדו"ח המלא לחץ כאן

דו"ח תקופתי – רבעון 2 שנת 2018
לדו"ח המלא לחץ כאן


דו"ח תקופתי – רבעון 1 שנת 2018

לדו"ח המלא לחץ כאן


דו"ח שנתי –  שנת 2017 
לדו"ח המלא לחץ כאן

דו"ח תקופתי – רבעון 3 שנת 2017
לדו"ח המלא לחץ כאן

דו"ח תקופתי – רבעון 2 שנת 2017
לדו"ח המלא לחץ כאן


דו"ח תקופתי – רבעון 1 שנת 2017
לדו"ח המלא לחץ כאן

דו"ח תקופתי – שנת 2016  
לדו"ח המלא לחץ כאן דו"ח תקופתי – רבעון 3 שנת 2016
לדו"ח המלא לחץ כאן

להודעה למשקיעים לחץ כאן