אנרגיה ירוקה - רקע כללי

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחותו המשמעותית של תחום הכלכלה הירוקה, ובמיוחד להתפתחותו של ענף האנרגיה המתחדשת. הסיבה לכך הינה כי רגולטורים רבים בעולם, מעודדים את צמיחת המגמות הירוקות באמצעות הטבות שונות, כחלק מתפיסה חברתית חדשה, הקוראת לאחריות סביבתית, בין השאר, באמצעות שילוב אנרגיה ירוקה במערך ייצור החשמל.

כך גם מדינת ישראל, שהציבה יעדים מתקדמים לשילוב החשמל המיוצר באמצעות מערכות פוטו- וולטאיות. בהתאם להחלטת ממשלה, חברת החשמל מחויבת, בכפוף לאמות המידה הנדרשים וע"פ הסכם ארוך טווח, לרכוש מבעל מערכת את החשמל המיוצר, בתעריף מועדף הגבוה מתעריף צריכה סטנדרטי, המקזז את עלות הקמת המערכת. לאור האמור, חוברו מערכות רבות לרשת החשמל בישראל, וייצור החשמל באמצעות מערכות פוטו-וולאטיות נוסק ומצוי בצמיחה מתמדת.

מערכת פוטו וולטאית או בשמה הנפוץ מערכת סולארית היא למעשה מערכת אשר קולטת את קרני אור השמש ובטכנולוגיה חדשנית הופכת אותן לאנרגיה חשמלית - ניצול אור השמש והפיכתו לחשמל. משמעות הפוטו-וולטאי הינה חיבור של המילה Photo כשהכוונה היא לאור והמילה Volt כשהכוונה היא ליחידת מתח חשמלי.
ייצור אנרגיה סולארית הוא תהליך הפקת אנרגיה לייצור חשמל מקרינת מהשמש.

מערכת פוטו- וולטאית יכולה להיות מותקנת על גבי גגות של מבנים המשמשים לתעשייה, חינוך, משרדים, רפתות, לולים, וישנן גם מערכות קרקעיות.

המרכיב העיקרי של מערכת פוטו-וולטאית הוא הפאנלים הסולאריים המורכבים ממספר תאים פוטו-וולטאים (PV). התאים עשוים מחומרים מוליכים למחיצה, לרוב מסיליקון. טכנולוגיות הפוטו- וולטאיות מבוססת על תאים ייחודים אלו, אשר ממירים את קרינת אור השמש למתח חשמלי מסוג מתח ישיר (DC). בכל מערכת מותקנים ממירי מתח, הממירים את הזרם הישיר (DC) המופק בפאנלים, לזרם מסוג אחר (AC), הזרם הקיים ברשת החשמל ובכך מוחדרים למערך.