אנרגיה ירוקה

כחלק ממדיניות החברה, ומתוך הבנת המשמעות הרבה של אחריות סביבתית, חברת להב אל.אר קיבלה החלטה אסטרטגית להשתלב בכלכלה הירוקה בישראל תוך שהיא מזהה את הפוטנציאל הכלכלי הרב שבתחום.

החל מינואר 2012, פועלת החברה בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל, בדגש על תחום האנרגיה הסולארית. פעילות החברה בתחום האנרגיה מרוכזת תחת חברת להב הרים ירוקים בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה.

בבעלות החברה 196 מתקנים קיימים לייצור חשמל באמצעות מתקנים פוטו וולטאים קטנים (לייצור חשמל עד להספק של כ- 50 / 55 קילוואט) המותקנים על גבי גגות מבנים באזורים שונים בארץ.

בנוסף, ללהב הרים ירוקים, באמצעות חברת הבת – נובה סולאר בע"מ, ישנם גם מספר פרויקטים הנמצאים נכון למועד זה בשלבים שונים של ייזום, להקמתם של מתקנים פוטו וולטאים בינוניים (לייצור חשמל בהספק של מעל 50 קילוואט), אם כי נכון למועד זה אין כל וודאות כי פעולות היזמות אכן יבשילו והפרויקטים בייזום אכן יוקמו.

מתקן פוטו- וולטאי הוא מערכת סולארית לייצור חשמל המבוססת על תאים פוטו-וולטאים (PV) המכונים גם "תאים סולאריים", אשר מפיקים אנרגיה חשמלית מקרינת השמש. המערכת כוללת קולטים וממיר אשר הופך זרם ישר לזרם חשמלי המותאם לרשת החשמל.

החשמל המיוצר במתקנים נמכר לחברת החשמל בישראל במחיר קבוע על פי הסכמים ארוכי טווח (עם גיבוי מדינה המופק לתקופה של 20 שנה).